Рапица

Полевите опити проведени в България както и в другите държави показват, че за да се постигне добър добив, рапицата се нуждае от трите основни хранителни елементи - азот, фосфор и калий, а не само едностранчиво торене с азот. Както се вижда от резултатите сярата също играе голяма роля за повишаване на добива.

Предсеитбеното торене беше извършено в средата на септември с 30 кг/дка NPK 14/10/20 + 10SO3. Първото пролетно подхранване направихме с VARIO 23N + 25SO3, а второто - с Калциево-амониев нитрат (NAC 27 N) Опитите показват, че освен торенето с Р и К, разделянето на пролетните дози на азота също е важно. Най-ефективно е внасянето на азота напролет да се раздели на две равни части (5 кг/дка N + 5 кг/дка N или 7 кг/дка N + 7 кг/дка N) или да се даде на две различни дози както при парцел №3 (10 кг/дка N + 4 кг/дка N) и парцел №4 (4 кг/дка N + 10 кг/дка N).

Както се вижда от графиката най-висок резултат е получен от парцел №6 където количеството на чистия азот при двете пролетни подхранвания са съответно 10 кг/дка N + 4 кг/дка N, количеството на сярата е 4 кг/дка. Ако сравним технологично подобни парцели (парцел 3-4, парцел 6-7), можем да видим, че торенето със сяра също допринася за увеличаването на добива. При парцел №5 няма предсеитбено внесен тор, а са направени само две пролетни подхранвания с VARIO 23 N + 25SO3 в доза 38,5 кг/дка и 18,5 кг/дка NAC 27 N. Съответно и резултата там е най-нисък.