Царевица

При полевите опити в царевица бяха използвани два модела на торене. При първият внесохме предсеитбено само азотни торове (NAC 27 N и Urea 46 N), като общото количество на внесения азот беше 12 кг/дка и съответно 16 кг/дка. 

При вторият модел освен азотен тор внесохме и комбинирани торове както следва: на втората парцелка предсеитбено внесохме само азот NAC 27N, на трета и четвърта съответно предсеитбено NAC 27N + COMPLEX NP 20/20 + 7SO3 + Zn и NAC 27 N + COMPLEX NPK 15/15/15 + 7SO3 + Zn, на пета - предсеитбено COMPLEX NPK 14/10/20 + 10SO3 плюс NAC 27 N с окопаването, а на шеста внесохме предсеитбено COMPLEX NPK 15/15/15 + 7SO3 + Zn плюс NAC 27 N с окопаването. Дозата на внесения азот като активно вещество при всички парцелки беше 16 кг/дка.

Резултатите от опитите показват най-висок среден добив от парцела наторен предсеитбено с COMPLEX NPK 15/15/15 + 7SO3 + Zn плюс NAC 27 N с окопаването - 808 кг/дка. Средният добив от контролния парцел e 432 кг/дка.

To top

To top