Ефективност на торовете на Бореалис Л.А.Т

В допълнение към продажбата на висококачествени торове, Borealis L.A.T допринася за успеха на земеделските производители, като предоставя подходяща професионална подкрепа и съвети относно прилагането на торовете. В продължение на много години се провеждат полеви опити на различни места в страни като Австрия, Унгария, Румъния, България и Сърбия в сътрудничество със земеделски производители и аграрни университети. Целите на опитите са разработването на подходящи технологии за хранене на растенията, отговарящи най-точно на регионалните условия (почви, климат) и на нуждите на културата. Тези технологии се изпитват и на практика. Компанията провежда и открити дни, по време на които фермерите имат възможност да посетят опитните полета, за да се уверят в ефективността на предлаганите от Бореалис Л.А.Т торове.