Детайли при разпръскването

Кои фактори влияят на качеството на разпръскване?

Когато говорим за качество на разпръскване, това означава разпределението на тора спрямо работната ширина на тороразпръсквачката (разстояние между линиите). Схемата на разпръскване при конвенционални двудискови тороразпръсквачки показва застъпване на разпръснатото количество тор, т.е. гранулите се разпръскват на значително по-голяма ширина от желаната работна ширина.

Следните фактори влияят на разпределението на тора:

  • форма на гранулите, размер на гранулите и специфичното тегло на тора
  • настройки на тороразпръсквачката, регулиране на лопатките
  • вятър

Зърна урея
NPK 15/15/15

Форма на гранулите, размер на гранулите и специфично тегло

В зависимост от вида на тора, отделните групи продукти се различават по форма, размер и тегло. Прави се разлика между прилинг (карбамид), гранулирани торове (калциево амониев нитрат, NP и NPK), компактни торове (калиев хлорид) или кристални торове (амониев сулфат). Урея прилинг с 670 кг/м³ има значително по-ниско тегло, отколкото например NPK тор 15/15/15 с 1100 кг/м³. Тежките гранули се разпръскват значително по-далеч, което води до по-голяма площ на покриване и по този начин до по-добро странично разпределение.

Различните по форма гранули (плоски и кръгли, грапави и с груби ръбове) имат различно поведение при разпръскване, тъй като се освобождават по различен начин. В резултат на това всеки тип тороразпръсквачка трябва да е настроена към специфичните параметри на гранулите. Най-големите производители на торачки са известни с това, че техните машини може да се настройват според типа на гранулите. Ако се смесят няколко компонента, за да се получи определена формула, може да се очаква висок процент на грешки при разпръскването. Не съществуват настройки за смесени торове.

Съвместното използване на къси и дълги хвърлящи лъжички на всеки диск увеличава разпръскването.

 

Регулиране на разпръскващите лопатки, състояние на разпръскващите лопатки

С помощта на къса хвърляща лопата и дълга хвърляща лопатка точността на разпръскването се увеличава, тъй като се получава по-голямо припокриване (фиг. 5). При по-дълги лопатки гранулите остават по-дълго време на разпръскващия диск, ускоряват се повече, летят по-дълго и падат под различен ъгъл. С течение на времето лопатките се износват. Ако не се сменят, грешките при разпръскването се увеличават до 30% и повече.

Въпреки, че скоростта на изхвърлянето на гранулирана урея е 4 пъти по-висока в сравнение с по-тежките зърна на КАН (калциев амониев нитрат), п

Условия, свързани с вятъра

Поради различното специфично тегло на гранулите скоростта на летене и степента на изхвърляне варират в широки граници. Или обратното: Ако искате да постигнете едно и също разстояние на разпръскване с отделните видове торове, необходима е различна скорост на изхвърляне. Според експериментален модел на Университета за приложни науки в Манхайм, NPK торовете с тегло от около 1,1 т/м³ при скорост на изхвърляне от 25 м/сек се изхвърлят на около 12 метра (в двете посоки). За да се постигне същата дължина при урея прилинг, се изисква скорост на изхвърляне 100 м/сек. По-леките торове са по-податливи на страничен вятър в сравнение с по-тежките гранули. Докато разпръскването на прилинг торовете зависи от силата на вятъра, то разпръскването при торове със специфично тегло над 1 тон/м³, при вятър със сравнително постоянна скорост 3,5 м/сек. остава сравнително постоянно.

Заключение

Съвременните тороразпръсквачки могат да се настроят чрез регулируеми лопатки или чрез промяна на точката на контакт на тора с разпръскващия диск за различни видове торове и работни ширини. Колкото по-голяма е желаната работна ширина, толкова по-важен е изборът на тор. Само тежки, големи гранули могат да бъдат разпределени по-равномерно, дори при работна ширина от 12 метра, а вероятно и под влияние на вятъра. Внимание: точното разпределение на хранителните елементи се получава, когато торове с кръгли, гладки гранули, както и груби, ъглови гранули се разпръскват заедно, при един процес!