Резултати от опити

БОРЕАЛИС Л.А.Т ГмбХ  допринася за успеха в селското стопанство не само с продажбата на висококачествени торове, но и с финансирането на собствени полеви опити. За поредна година съвместно със земеделските производители Бореалис Л.А.Т проведе повече от 100 полеви опита в Австрия, Унгария, Румъния, Сърбия и България. За пореден път доказваме, че добре нахраненото растение в правилния момент се отплаща с щедър добив и високо съдържание на протеин. Резултатите от опитите са база за даване на съвети за оптималното торене, използваните количества, новостите в торовия сектор по време на зимните презентации, поместват се в агробюлетините и редовно се изпращат на нашите партньори по и-мейла.

Връзка към абонамент за бюлетина

Полевите опити при пшеница в България проведохме в района на Нова Загора и Ихтиман. Поради продължителните валежи през октомври есенното подхранване и сеитбата при двата опита бяха извършени доста късно. Торенето при опита в района на Нова Загора беше извършено в края на октомври, а сеитбата беше направена в началото на ноември миналата година. При другия опит торенето и сеитбата бяха извършени през втората половина на ноември. Съответно пшеницата презимува във фаза начало на братене. До началото на зимата растенията не можаха да укрепнат и развият силна коренова система. Благодарение на необичайно високите температури през февруари и март състоянието на посевите се подобри и пшеницата брати по-късно. През април беше по-хладно, с чести валежи.  

Основното есенно подхранване при двата опита беше направено с универсалния комбиниран тор Комплекс 15/15/15 + 7SO3 + Zn в доза 20 кг/дка, като за сравнение на един от парцелите сложихме само азотен тор – калциево амониев нитрат (КАН). По този начин с внасянето на комбиниран тор растенията получиха основните хранителни елементи – азот, фосфор и калий плюс сяра и цинк, необходими за началните етапи от тяхното развитие. Азотът в Комплекс 15/15/15 + 7SO3 + Zn и в КАН-а се намира във форми директно достъпни за растенията – половината е в амониева (NH4+), а другата половина е в нитратна форма (NO3-). Първото пролетно торене беше направено с калциево амониев нитрат (КАН) в различни дози. Направихме и второ азотно торене с КАН през фаза 2-3 възел.