Фактори за успех

Торенето е много важен аспект в технологията на производство, което значително влияе на количеството и качеството на добива.

Бореалис Л.А.Т помага на земеделските производители с агрономически и технически съвети. На тази страница можете да прочетете повече за правилното приложение на торове, за съхранението им и препоръчителните дози за различните култури в резултат на опита от нашите демо полета. Ако приложението на необходимото количество е в съответствие с нуждите на културата, инвестициите в закупуване на минерални торове е много печелившо. Повече за рентабилността и оптималните дози на приложение прочетете тук.