Търся

тор

, съдържащ

хранителен елемент

за

култура

Търсене
 • Структура на почвата
  crop soil texture
 • Минимална температура
  crop temperature icon
 • pH
  Постоянни пасища crop pH value
 • Валежи
  Постоянни пасища crop rainfall value
 • Яровизация
  Постоянни пасища crop vernalisation
 • Гъстота на растенията
  crop density
 • Дълбочина на засяване
  crop seeding depth
Важни факти
Обща информация
Обща информация
Необходимост от хранителни елементи
Необходимост от хранителни елементи
Торене
Торене

Елемент

Прием

(Единица/тон продукция)

Износ

(Единица/тон продукция)

Чувствителност към недостиг

умерено чувствителни

TE