Търся

тор

, съдържащ

хранителен елемент

за

култура

Търсене
  • Структура на почвата
  • Минимална температура
  • pH
  • Валежи
  • Яровизация
  • Гъстота на растенията
  • Дълбочина на засяване
Важни факти
Обща информация
Обща информация
Необходимост от хранителни елементи
Необходимост от хранителни елементи
Торене
Торене

Елемент

Прием

(Единица/тон продукция)

Износ

(Единица/тон продукция)

Чувствителност към недостиг

умерено чувствителни

TE