Търся

тор

, съдържащ

хранителен елемент

за

култура

Търсене

в правилния момент

За ефективното подхранване на растенията хранителните вещества трябва да са достъпни в точното време. Това означава, че необходимите хранителни вещества трябва да са в разтворима форма, за да се отговори на потребностите в точното време. С други думи, хранителните вещества трябва да се предоставят тогава, когато от тях има нужда! Съгласуването на прилагането на торовете с нуждите на растенията е ключов фактор за успеха за повишаване ефикасността на торовете.
ВНАСЯНЕ НА АЗОТ НА НЯКОЛКО ПРИЛОЖЕНИЯ
Прецизното съгласуване на достъпността на азота с текущите нужди на растението и реалното доставяне на хранителни вещества от почвата води до получаване на максимални добиви, намалява до минимум въздействието върху околната среда и оптимизира печалбата. Разделното приложение е най-добрата селскостопанска практика при повечето условия на работа. Торовете, които осигуряват предвидимо освобождаване на достъпния за растенията азот, като тези, които ние имаме в нашето портфолио, са най-подходящи за разделно приложение. В допълнение на това Borealis L.A.T участва в популяризирането на уреда за определяне на необходимото количество азот N-Pilot®, който помага на земеделците да измерват потребностите на растенията от азот, за да се регулира приложението на азотни торове и да ги прилагат тогава, когато растенията се нуждаят от тях. Нашите решения за Вашия успех са базираните на нитрати торове и уреда N-Pilot®.
ТРЕТИРАНЕ В КРАЯ НА ЗИМАТА
За ефективно усвояване на торовете от растенията се изисква те да се прилагат през периода на потребление. Това важи особено за фосфатните торове. За да се елиминира риска от фосфатна неразтворимост или от измиване (на нитрати, сулфати и калий), от критично значение е хранителните вещества да се прилагат точно тогава, когато растенията имат нужда от тях. В периода на възобновяване на растежа в края на зимата, след студена и влажна зима, достъпността на хранителни вещества от почвата е най-ниска, а нуждите на растенията са най-големи. Приложението на торове е от критична важност, защото доставянето от почвата е ограничено: органичната материя не се минерализира преди достигането на определена температура. Освен това в периода на растеж доставянето на хранителни вещества от почвата е недостатъчно. По време на удължаването на стеблото пшеницата поема до 1 кг P2O5 на хектар ежедневно и над 1,5 кг N/хектар/ден! Торенето с NPK+S торове в края на зимата оптимизира разходите по разпръскване, докато високото качество на продукта оптимизира самото разпръскване. Приложението на NPK торове в началото на периода на растеж позволява бързо вегетативно развитие, което в дългосрочен план гарантира добива и качеството. Внасянето на NPK торове през пролетта спомага също и за запазване на почвеното плодородие.
УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ПОСЛЕДНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА АЗОТ ДО МАКСИМУМ
През май и юни, при последното внасяне на азот в края на удължаването на стеблото, земеделските дейности и атмосферните условия не винаги дават възможност да се извлече най-голяма полза от приложението на торове. Рискът от изпаряване се увеличава, когато валежите са недостатъчни, под 10 мм, през трите дни последващи приложението на торовете. Нитратната форма не е чувствителна на загуби от изпарение на амоняк и е по-лесна за директно усвояване. Амониевият нитрат е богат на нитратен азот, което го прави най-предпочитаната форма, особено за последното приложение. Това е установено след множество опити: 0,3% повече протеини при амониев нитрат в сравнение с карбамида, дългосрочни опити (източник ADA/UNIFA) при сеитбооборот на рапица/пшеница/ечемик. Средно 0,5% повече протеини при приложение на амониевия нитрат в сравнение с течен азотен тор, опити на DEFRA в Обединеното кралство между 2003 и 2005 година.