Мерки по време на пандемия от Коронавирус (COVID-19) - обновено на 2 април 2020

Бореалис прилага строги мерки за здраве и безопасност, за да предотврати разпространението на COVID-19, докато предприема стъпки за поддържане на икономическата стабилност

Като отговорна компания, Бореалис предприема всички мерки в рамките на своите възможности, за спиране разпространението на епидемията от коронавирус (COVID-19). За да защити своите служители и бизнес партньори и да осигури безопасна работа. Осигуряването на безопасна работна среда за нашите служители е и винаги ще бъде наш основен приоритет. В същото време Бореалис предприема мерки, насочени към поддържане на икономическата стабилност.


Полиолефините, доставени от Бореалис, са основни суровини, използвани в здравеопазването и опаковъчната промишленост. Нашите торове и технически азотни продукти са жизненоважни компоненти на хранителните и медицински вериги за доставки.


Нашите производствени предприятия  и складове в Европа продължават работа. Работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, доставчици и партньори, за поддържане непрекъснатостта на доставките. Като глобална компания със силно местно присъствие, ние поставихме приоритет на редица действия, за да намалим риска от потенциални прекъсвания на веригата на доставки. Ние също насърчаваме нашите партньори да се свързват с нас чрез своите директни контакти в Бореалис, за да ни позволят да прецизираме тези мерки.


Бихме искали да благодарим на всички наши служители и партньори, независимо дали работят на място или отдалечено от дома, за усилията им да гарантират безопасна работа и непрекъснатост на бизнеса по време на пандемията COVID-19. Това са наистина безпрецедентни обстоятелства и ние ценим Вашата всеотдайност.


Бореалис продължава активно да наблюдава и преразглежда развитието и данните, за да адаптира нашите планове и да смекчи въздействието върху нашите служители и бизнес. Ще продължим да предоставяме редовни актуализации и информация чрез нашите установени канали.Опровержение: Доколкото ни е известно, информацията, съдържаща се тук, е точна и достоверна към датата на публикуване. Бореалис работи усърдно, за да избегне всякакви прекъсвания на доставките и се стреми да вземе възможно най-точните решения на непредвидени проблеми.Мерки по време на пандемия от Коронавирус (COVID-19) - обновено на 2 април 2020 related desktop image Мерки по време на пандемия от Коронавирус (COVID-19) - обновено на 2 април 2020 related tablet image Мерки по време на пандемия от Коронавирус (COVID-19) - обновено на 2 април 2020 related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow