Мерки по време на пандемия от Коронавирус (COVID-19)

Бореалис прилага строги мерки за здраве и безопасност, за да защити своите служители и да поддържа непрекъснат процес на работа

Като отговорна компания, Бореалис предприема всички мерки в рамките на своите възможности, за спиране разпространението на епидемията от коронавирус (COVID-19). За да защити своите служители и бизнес партньори и да осигури безопасна работа, Бореалис внимателно следва и прилага препоръките, публикувани от Световната здравна организация (СЗО). Бореалис също следи отблизо правителствените доклади в страните, в които има предприети мерки, за да актуализира съответните стандарти за безопасност. Сформирани са вътрешни работни групи в областта на производството, търговията и общото управление на кризи за проактивно наблюдение и управление на ситуацията. Активните мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19 включват:

 • Отблизо и постоянно наблюдение на международното развитие, включително инструкции, издадени от съответните местни и национални власти.
 • Прилагане на социално дистанциране, когато е приложимо.
 • Ограничаване на човешкото взаимодействие лице в лице, когато това е възможно, например чрез въвеждане на работа и провеждане на вътрешни и външни срещи онлайн / дистанционно, където е възможно.
 • Спиране на всички несъществени корпоративни пътувания и избягване на пътуване до райони, които вече са засегнати от COVID-19.
 • Често дезинфекциране на работни площадки, по-строго почистване на общи повърхности като перила и дръжки на вратите.
 • Повишаване на осведомеността за риска от инфекция сред служителите и партньорите на Бореалис и призоваване на всички да действат отговорно и внимателно, като спазват указанията за хигиена, издадени от органите на общественото здравеопазване.
 • Проактивно спазване на препоръките, издадени от СЗО за предотвратяване на разпространението на вируса.

Мерки по време на пандемия от Коронавирус (COVID-19) related desktop image Мерки по време на пандемия от Коронавирус (COVID-19) related tablet image Мерки по време на пандемия от Коронавирус (COVID-19) related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Мерки на Бореалис по време на пандемия от Covid-19

Като отговорна компания, Бореалис предприема стъпки за редовно осведомяване на своите клиенти и доставчици по целия свят, за да отговори на техните опасения относно непрекъснатостта на доставките по време на заразата с COVID-19.


 • Отделът за обслужване на клиенти на Бореалис продължава да изпълнява основните текущи услуги за нашите клиенти, като обработка на поръчки от координирани места за работа.
 • Ние сме в тесен контакт с нашите доставчици на суровини и услуги, които продължават работния процес в съответствие с препоръките, издадени от местните власти, но предприемат всички възможни мерки за осигуряване на здравето и безопасността на всички участници във веригата на доставки.
 • В момента поръчките се приемат, обработват и потвърждават. Поради прекъсвания на услугите и закъснения от логистично естество, извън нашата зона на влияние, е възможно да не се ангажираме с твърда дата на доставка.
 • Ние подкрепяме нашите партньори в техните усилия да осигурят широко използване на основните предпазни средства, включително маски и ръкавици, също така и дезинфектанти за ръце и други видове. По практически причини обаче невинаги е възможно да се снабдят водачите със защитно оборудване.
 • Ние непрекъснато проверяваме всяко потенциално въздействие върху нашите ключови доставчици и увеличаваме нивата на запасите си за по-голяма сигурност. Осигуряването на суровини се осъществява, когато е възможно, чрез множество доставчици.
 • Представител на Бореалис за обслужване на клиенти или мениджър продажби ще се свърже с клиентите и партньорите в случай, че има промени в ситуацията на доставките, които биха повлияли на доставката. В този случай Бореалис ще работи в тясно сътрудничество със засегнатата страна, за да намери бързо най-доброто решение. Ако клиент, доставчик или партньор трябва да откаже или промени поръчката, например, ако производството им трябва да бъде спряно, те трябва да уведомят незабавно своето лице за контакт Бореалис.