Какво ще се промени за торовете на Бореалис Л.А.Т

Бихме искали да подчертаем, че всички наши продукти остават същите по своите компоненти и състав, няма „истинска“ промяна като такава. Част от съдържанието на хранителните вещества може или трябва да бъде актуализирано, тъй като новият регламент предвижда обявяване на съдържанието на повече елементи, като напр. съдържанието на CaO, което може да бъде посочено за CAN, или пълната информация за разтворимостта във вода на SO3 или Mg.


Промените могат да се видят в примера, показващ разликите в стария и новия придружаващ документ на COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn:

Промяната е в описанието на продукта – вместо EO тор, ще се постави логото CE, което показва съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1009, също така е посочена функционалната категория на продукта (ФКП), която в този случай е ФКП 1 (C) (I) ( а) (II). Също така е посочен състава, както и много кратка инструкция за употреба и номер на типа.

Какво ще се промени за торовете на Бореалис Л.А.Т related desktop image Какво ще се промени за торовете на Бореалис Л.А.Т related tablet image Какво ще се промени за торовете на Бореалис Л.А.Т related mobile image
В примера може да видите разликите в стария и новия придружаващ документ на COMPLEX 15/15/15+8SO3+Zn:
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow