Кога Регламентът за продуктите за наторяване (EU) 2019/1009 ще влезе в сила?

Регламент (ЕС) 2019/1009 влезе в сила на 16 юли 2022 г., а предишният Регламент ЕО 2003/2003 се прилагаше до 15 юли, като не е определен преходен период. Въпреки това, всички продукти, пуснати на пазара преди 16 юли, могат да бъдат търгувани съгласно ЕО 2003/2003 без ограничение във времето.


Какво да правим със “старите“ продукти?

Това се отнася за продукти със „стар“ етикет, които може да имате на склад, но също така производителите могат да продължат да пускат на пазара торове като ЕО торове съгласно Регламент ЕО 2003/2003, които са произведени преди 16 юли. Бореалис Л.А.Т ще започне да продава торове възможно най-скоро съгласно Регламент (ЕС) 2019/1009, но част от вече опакованите продукти ще бъдат предлагани съгласно Регламент EC 2003/2003 няколко седмици или месеци, за да се оползотворят вече произведените опаковки.


Бъдете информирани, като редовно четете информацията в нашия уебсайт:

https://www.borealis-lat.com/bg/bg/product-category/bodendunger-granulierter-dunger-1

Кога Регламентът за продуктите за наторяване (EU) 2019/1009 ще влезе в сила? related desktop image Кога Регламентът за продуктите за наторяване (EU) 2019/1009 ще влезе в сила? related tablet image Кога Регламентът за продуктите за наторяване (EU) 2019/1009 ще влезе в сила? related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow