Мерки по време на пандемията от COVID-19, актуализация на 14 април 2021 г.

Продължаваме да прилагаме строги мерки за здраве и безопасност, за да предотвратим разпространението на COVID-19 и да осигурим непрекъснатост на бизнеса.


Това е периодична актуализация на нашите новини за COVID-19.


Осигуряването на безопасна работна среда за нашите служители е и винаги ще бъде нашият основен приоритет. Вече повече от година успешно успяхме да осигурим безопасна работна среда за нашите служители, основа за гарантиране на непрекъснатост на бизнеса. Благодарим на всички наши служители за техния ангажимент за безопасност и тяхната гъвкавост при безопасно справяне с пандемията. Дължим им, че успяхме да продължим безопасна работа във всички наши локации, без да има клъстери на инфекции или да се налага да изпълняваме смекчаващи действия като съкращаване на работа.


Въз основа на нашите познания, ние продължаваме да предприемаме всички стъпки в рамките на нашите възможности, за да помогнем да спрем разпространението на COVID-19 и да защитим нашите служители и бизнес партньори, докато продължаваме с нашите мерки за поддържане на непрекъснатост на бизнеса. Ние спазваме мерките въведени във всяка държава и регион, в който работим. Работните сценарии непрекъснато се обновяват индивидуално за всички наши локации, включително се прави редовна оценка на риска от екипите по места и екипа за здраве, безопасност и околна среда и човешки ресурси.


С тези действия ние подкрепяме нашите партньори, за да сведем до минимум излагането на своите служители на потенциални рискове за здравето и безопасността. В същото време очакваме от нашите партньори да спазват свързаните с COVID-19 законови изисквания и разпоредби, издадени от правителствата на национално и регионално ниво.


Благодарим Ви за разбирането, че не е възможно да отговорим на отделни запитвания на клиентите относно това кои мерки за безопасност имаме в момента във всички локации.


Ще продължим да предоставяме редовна актуализация и информация чрез установените ни канали. При въпроси, не се колебайте да се свържете с Вашия пряк контакт в Borealis или чрез тази форма за контакт.


Опровержение: Доколкото ни е известно, информацията, съдържаща се тук, е точна и достоверна към датата на публикуване. Бореалис работи усърдно, за да избегне всякакви прекъсвания на доставките и се стреми да вземе възможно най-точните решения на непредвидени проблеми.