Търся

тор

, съдържащ

хранителен елемент

за

култура

Търсене

Цинк – микроелемент, който не трябва да се пренебрегва

В сравнение с другите култури царевицата е особено чувствителна на недостига на този микроелемент най-вече, ако се  отглежда върху карбонатни почви. Цинкът участва в образуването на хлорофил, регулира растежа, формирането на зърната в кочана и участва в синтеза на протеини. Наличието на цинк способства за увеличаване устойчивостта на културата към болести.


Цинкът е слабо наличен при хумусни почви, при висока pH-стойност и при студени и влажни почви. Високото съдържание на фосфор в почвата или високите норми на внасяне на фосфорни торове може да доведат до дефицит на цинк в почвата.


Недостигът на цинк се изразява чрез жълти хлоротични ивици, които вървят успоредно на централната нерватура на младите листа, забавен растеж и малки листа (вижте снимката).


Нашата препоръка за предсеитбено торене на царевица:


COMPLEX 15/15/15 +7SO3+Zn в доза 20 – 40 кг/дка


COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn в доза 15 – 30 кг/дка

Цинк – микроелемент, който не трябва да се пренебрегва related desktop image Цинк – микроелемент, който не трябва да се пренебрегва related tablet image Цинк – микроелемент, който не трябва да се пренебрегва related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow