СЛЪНЧОГЛЕД - ТОРЕНЕТО ОСИГУРЯВА ДОБЪР СТАРТ НА КУЛТУРАТА

Стратегията за торене на слънчогледа трябва да се съобрази с биологичните особености на растението, почвено-климатичните условия, специфичното потребление и очаквания добив.


Кореновата система  на растението се състои от главен корен и добре развити странични разклонения, които достигат до голяма дълбочина и имат висок капацитет да абсорбират вода и хранителни вещества, които не са достъпни за другите полски култури.


В първите фази на вегетацията слънчогледът има слабо развита коренова система и затова добрата обезпеченост с N, P, K за добър старт на културата е едно от основните условия за получаване на висок добив, тъй като липсата на тези елементи не може да бъде компенсирана по-късно.


В заключение:

  • Цялото количество тор се внася преди или едновременно със сеитбата.
  • Високата потребност от хранителни вещества е налице в началото на вегетацията до появата на цветните пъпки.
  • Определянето на дозите за торене се извършва в зависимост от планирания добив, степента на запасеност на почвата, предшественика.
  • Използването на NPK торове с балансирано съотношение на хранителни вещества
  • Можете да използвате безплатно дигиталната програма за планиране на торене NutriGuide®, за да изчислите бързо нуждите от хранителни вещества на Вашите културиНашата препоръка:

Нашата препоръка е да се внасят комплексни минерални торове съдържащи основните хранителни елементи в една гранула – азот, фосфор, калий, допълнително обогатени със сяра. 


COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn в доза 25 кг / дка

COMPLEX 14/10/20 +11SO3 в доза 25 кг / дка

COMPLEX 20/20 +8SO3+Zn  в доза 20 кг / дка

СЛЪНЧОГЛЕД - ТОРЕНЕТО ОСИГУРЯВА ДОБЪР СТАРТ НА КУЛТУРАТА related desktop image СЛЪНЧОГЛЕД - ТОРЕНЕТО ОСИГУРЯВА ДОБЪР СТАРТ НА КУЛТУРАТА related tablet image СЛЪНЧОГЛЕД - ТОРЕНЕТО ОСИГУРЯВА ДОБЪР СТАРТ НА КУЛТУРАТА related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow