Търся

тор

, съдържащ

хранителен елемент

за

култура

Търсене

Запазете качеството на торовете по-дълго

Запазете качеството на торовете по-дълго

Правилното съхранение е ключът за запазване на доброто качество на гранулираните торове до внасянето им в почвата. Проверете дали съхранявате  правилно Вашите торове!


Използвайте този контролен лист, за да определите колко
безопасно съхранявате Вашия тор:


 •      Торовете да се пазят от източници на топлина
 •  Торовете да се пазят от влага и вода
 •  Оборудването и пода на склада да се пазят от корозия
 •  Да се избягва натрупването на насипния продукт на големи
  купчини, да се поддържат коридорите и пътеките чисти
 •  Тор в насипно състояние, който се съхранява на големи
  купчини да се взима от горе надолу
 •  Торове, съдържащи повече от 28 % азот да се съхраняват далече от пряка слънчева светлина
 •  Биг беговете и палетите да се подреждат по безопасен начин
 •  Торът да се поставя внимателно в торачката
 •  Винаги да се спазват правилата за безопасност
 •  Да се предотврати неоторизиран достъп до складовите
  помещения
 •  Придружаващите документи да са прикрепени към
  опаковките
 •  Празните опаковки от торове да се изхвърлят в съответствие с
  местните разпоредби


За складови помещения, чийто под няма 100 % защита срещу
навлизане на вода, Бореалис Л.А.Т препоръчва да се използва
Абсодан или Тераперл (предишно наименование Терамол),
който се предлага от фирма IMERYS Absorbent (предишна
фирма Дамолин) като подово покритие. Покриването на пода
с 1–2 кг/м² от материала поддържа беговете сухи.


За по-подробна информация по темата за съхранение на торовете изтеглете нашата брошура или се обърнете към нашите колеги.