КАК И С КАКВО ТОРИМ РАПИЦАТА СЛЕД ЗИМНИЯ ПЕРИОД?

Важни аспекти, които трябва да се вземат предвид при определяне на необходимата доза азот през пролетта

Промените в сезоните и липсата на зима отново поставят редица предизвикателства пред фермерите. 


Топлото време през декември и януари доведе до прекомерно развитие на посевите в много земеделски райони.


Когато температурата на почвата достигне 5°C корените на растенията са готови да поемат хранителни вещества, необходими за започване на вегетацията.


При определяне на стратегията за пролетно торене трябва да се имат предвид всички тези фактори, за да вземат правилните решения.

 

Поради дългия вегетационен период и голямата вегетативна маса, рапицата се нуждае от големи количества хранителни вещества, които трябва да се осигурят с внасянето на минерални торове.

КАК И С КАКВО ТОРИМ РАПИЦАТА СЛЕД ЗИМНИЯ ПЕРИОД? related desktop image КАК И С КАКВО ТОРИМ РАПИЦАТА СЛЕД ЗИМНИЯ ПЕРИОД? related tablet image КАК И С КАКВО ТОРИМ РАПИЦАТА СЛЕД ЗИМНИЯ ПЕРИОД? related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Дозата на азота за първото пролетно подхранване зависи от степента на развитие на културата след излизане от зимуване


  • 30 растения/м² с 12 листа и с диаметър на корена от 15 мм вече са усвоили 10 – 13 кг N/дка през есента, докато растенията с 8 листа и с диаметър от 10 мм на корена са усвоили около 4 – 5 кг N/дка при същата гъстота.
  • При по-слабо развитите растения първото пролетно торене трябва да бъде значително с по-висока доза - 8 – 10 кг N/дка.
  • При добре развитите растения дозата на азота при първото пролетно торене не трябва да надвишава 5 кг N/дка. 


Внасяне на правилните хранителни вещества


  • Основен хранителен елемент за рапицата е сярата. Препоръчва се внасянето на 1 кг сяра (2,5 кг SO3) на всеки 10 кг внесен азот. 
  • Друг важен елемент за рапицата е калцият. Рапицата се нуждае от 5-8 пъти повече калций от другите зърнени култури.
  • Растенията усвояват повече от 90% от необходимия азот в нитратна форма (NO3). 
    Нитратният азот улеснява усвояването на катйони като K+, Ca2+, Mg2+
    Нитратният азот е лесно усвоим и директно достъпен за растенията.


Нашата препоръка:

Изборът на правилния продукт може да увеличи ефективността от торенето.

Физичните качества на тора (големина на гранулите, еднородност на гранулите, твърдост на гранулите и обемно тегло) влияят върху ширината на приложение и равномерното разпределение на хранителните вещества. 

NAC 27 N е най-подходящият избор поради съдържанието на азот в нитратна форма и калций под формата на калциев оксид (CaO), както и физичните си качества.