Рапица: Торенето през есента - най-важното торене

Гарантирането на добър добив започва с есенното торене
Рапицата е култура с високи потребности от хранителни вещества. Следователно осигуряването на достатъчно хранителни вещества за доброто развитие на растенията през есента е от съществено значение за получаване на високи добиви.

Азотът, фосфорът и калият трябва да се внесат през есента, за да се постигне максимален добив и печалба. Ако растенията получат балансирано хранене в ранните етапи на растеж, те развиват силна коренова система и стъбло до встъпване в зимуване, което е важно условие за постигане на висок добив.

Азотното торене трябва да се планира още през есента. Дозата на азота не трябва да надвишава 4-6 кг N / дка, което е достатъчно за растението да развие 8-12 листа преди зимата. Излишъкът от азот води до прекомерен растеж на растенията, удължаване и намаляване на устойчивостта към ниски температури и поява на болести и неприятели.

Фосфорът е важен за развитието на корените и растенията и е изключително необходим в ранните етапи на растеж. Калият подобрява водния режим на растението, устойчивостта на стрес.

Фосфорът и калият внесени през есента оказват значително влияние въру добива. Използването на NPK торове с висока разтворимост във вода е най-ефективният начин за осигуряване на незабавно налични хранителни вещества за културата.

Недостигът на фосфор се проявява с виолетово оцветяване на листата през есента (снимка 1). Може да се прояви  при кисели, уплътнени или преовлажнени почви, съчетано с ниски температури

Сярата е друг важен елемент за рапицата. Растенията се нуждаят от около 3-4 кг S / дка. Дефицитът на сяра може да се появи и през есента, което оправдава прилагането и през есента или заедно с азота в началото на вегетацията през пролетта.

NPK  торовете на Borealis L.A.T съдържат сяра, осигуряваща балансирано хранене за оптимален старт през есента.


Рапица: Торенето през есента - най-важното торене related desktop image Рапица: Торенето през есента - най-важното торене related tablet image Рапица: Торенето през есента - най-важното торене related mobile image
Недостиг на фосфор при рапица
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Резултати от опити в рапица
Средните резултати от два опита от различни локации в Румъния подчертаха факта, че всеки елемент има важен принос за изразяване на потенциала за добив на рапицата.

Вариант 1:     контрола
Вариант 2:    18,5 кг NAC 27 N есенно + 42,5 кг NAC 27 N пролетно (внесен на 2 пъти - 24 кг + 18,5 кг NAC 27 N)
Вариант 3:   25 кг NP 20/20/0 есенно + 42,5 кг NAC 27 N пролетно  (внесен на 2 пъти - 24 кг + 18,5 кг NAC 27 N)
Вариант 4:   33 кг NPK T15 есенно + 42,5 кг NAC 27 N пролетно (внесен на 2 пъти - 24 кг + 18,5 кг NAC 27 N)

В парцела, в който беше внесен COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn през есента и направено пролетно подхранване с азотен тор с високо съдържание на нитратен азот NAC 27 N даде най-висок добив.

Рапица: Торенето през есента - най-важното торене related desktop image Рапица: Торенето през есента - най-важното торене related tablet image Рапица: Торенето през есента - най-важното торене related mobile image
Най-добри резултати показа варианта, в който беше внесен COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn през есента и направено пролетно подхранване с NAC 27 N
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Нашата препоръка:
COMPLEX 15/15/15 +8SО3 + Zn в доза 30-35 кг/дка

COMPLEX 14/10/20 +10SО3 в доза 30-35 кг/дка

COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn в доза 20-25 кг/дка при почви добре запасени с калий