Осигурете балансирано хранене с NPK тор

От какво се нуждае зимната пшеница?

Торенето е един от основните фактори за повишаване на добива при пшеницата. При оптимално доставяне на усвоими хранителни вещества в началните фази на развитие се формира по-мощна коренова система, която снабдява по-добре растенията с вода през по-късните фази.


Пшеницата е изключително чувствителна към дефицит на азот. За формиране на добив от 800 кг / дка (14% протеин) пшеницата усвоява 8 * 3 = 24 кг N / дкa.
Ако в почвата има запас от азот (например 5 кг N / дка) и допълнителна наличност на азот от предшестваща бобова култура (например 3 кг N / дка), ще е необходимо да се внесат 16  кг N / дка под формата на тор. С прибирането на реколтата от полето ще се изнесат 17,6 кг N / дка.
Също така не трябва да забравяме за торенето на пшеницата с мед, манган и цинк.

Осигурете балансирано хранене с NPK тор related desktop image Осигурете балансирано хранене с NPK тор related tablet image Осигурете балансирано хранене с NPK тор related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Торенето с NPK тор се отплаща

Комплексните торове са от съществено значение за основното торене на пшеницата, за да се осигури количеството азот, фосфор и калий, необходимо за първоначалното развитие на растенията и за успешното презимуване.


Пшеницата реагира най-чувствително на азот, което е важно за формирането на вегетативната маса, особено във фазите братене и вретенене. Във фаза братене протичат етапите на органогенезата, през които се залагат дължината на класа, броят на класчетата и цветчетата. Това до голяма степен определя и добива на зърно. Хранителните вещества, необходими за развитието на класчетата, трябва непрекъснато да се осигуряват, тъй като азотният дефицит във фазата на вретенене трудно се компенсира по-късно. Ето защо е препоръчително да се внасят 3-5 кг / дка азот през есента, особено ако в почвата има големи количества остатъци. Останалата част от азота се разпределя през пролетта на 2 и ако е възможно на 3 приложения.


Пшеницата, особено в началото на своето развитие, се нуждае от фосфор. Правилното торене с фосфор може да донесе 100 кг на декар допълнителен добив, което не е за пренебрегване. Особено при почви с ниско съдържание на хумус е важно да се внася фосфор, тъй като при тях по-голямата част от фосфора е в органична форма и не е достъпен за растенията. Торенето с фосфор-съдържащи торове осигурява незабавно наличен фосфор. Също така азотът може да се усвои ефективно от растенията, само ако има достатъчно достъпен фосфор, така че е важно да се осигури необходимото количество фосфор по време на основното торене през есента, за да се поддържа благоприятно съотношение на хранителните вещества.


Калият играе ключова роля за студоустойчивостта през зимата, тъй като една от най-важните му функции е да поддържа водния баланс в растенията, като по този начин повишава толерантността към стрес и измръзване. Както доказват нашите полски опити в райони, където съдържанието на фосфор и калий в почвата е средно или добро, NPK тор COMPLEX 15/15/15 + 7SO3+ Zn може да бъде рентабилно и просто решение.Осигурете балансирано хранене с NPK тор related desktop image Осигурете балансирано хранене с NPK тор related tablet image Осигурете балансирано хранене с NPK тор related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Нашата препоръка:

COMPLEX 15/15/15 +8SО3+Zn в доза 25 кг/дка


COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn в доза 20 кг/дка при почви добре запасени с калий