Нитратните торове най-добрият избор за преодоляване на стреса при есенниците

Много са факторите, които определят количеството и качеството на продукцията от земеделските култури, но един от най-важните фактори си остава торенето. Азотът е съставна част на органичните съединения и играе важна и незаменима роля за развитието на растенията.


Още в при първия дъжд в началото на септември започна сеитбата на рапица. Растенията поникнаха трудно, неравномерно и късно и не успяха да се вкоренят в райони където влагата се оказа недостатъчна. 


Отрицателните температури, които паднаха на места до -18 градуса през февруари причиниха много щети на посевите. Настоящите студове, обаче няма да се отразят на вкоренените и презимували растения. Рапицата загуби голяма част от листната маса, но при възобновяване на вегетацията тя ще преодолее този стрес и ще се възстанови. 


Подобно е и състоянието на пшениците. След редуването на високи  и ниски температури през февруари (над 20 градуса и до -18 градуса на места) и там където полетата останаха без снежна покривка пшеничените посеви пожълтяха. Топлото време подлъга посевите да навлязат в пролетна вегетация и някои пшеници достигнаха фаза първи и втори възел. 


Поради настъпилото застудяване през периода растенията все още не са започнали активно усвояване на азота след първото пролетно подхранване. До две седмици след преминаване на ниските температури се очаква пшеницата да активира вегетацията си и да започне периода на вретенене, през който потребностите от хранителни вещества са най-големи.


Предстои второ пролетно подхранване на есенниците. През този период растенията се нуждаят от ефективен  източник на азот - нитратният.  

NAC 27 N (КАН) е богат на азот в нитратна форма, която е пряко достъпна за растенията. Това гарантира добър старт на растенията след стреса и осигурява добро възобновяване на вегетацията.


Нашата препоръка:

За второ пролетно подхранване на есенните култури ние препоръчваме да използвате торове с високо съдържание на нитратен азот. 

NAC 27 N в доза 25 - 30 кг/дка

АН 34,4 N в доза 20 – 25 кг/дка

Нитратните торове най-добрият избор за преодоляване на стреса при есенниците related desktop image Нитратните торове най-добрият избор за преодоляване на стреса при есенниците related tablet image Нитратните торове най-добрият избор за преодоляване на стреса при есенниците related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow