Подхранете царевицата с останалото количество азот!


В сравнение с повечето житни култури царевицата има по-добре развита коренова система, използва по-голям обем почва, и по- икономично разходва водата и хранителните вещества за формиране на единица сухо вещество. При определени условия внасянето на азота може да се извърши и с едно приложение преди сеитбата.


Препоръчваме подхранването с азот да се направи най-късно до фаза 4-5 лист. По-късното приложение на азот не води до повишаване на добива, а увеличава риска от пригори по листата (ако не се инкорпорира) и късно узряване, което от своя страна води до по-висока влажност на зърното при прибиране на реколтата (Вижте графиката).
Подхранете царевицата с останалото количество азот! related desktop image Подхранете царевицата с останалото количество азот! related tablet image Подхранете царевицата с останалото количество азот! related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

NAC 27 N е по-ефективен от карбамида


Резултатите от проведените опити показват, че нитратният азот в NAC 27 N е по-ефективен и има бърз ефект. Друго предимство на NAC 27 N е, че не изисква инкорпориране след приложение, както при карбамида. Ако карбамидът не се инкорпорира незабавно и остане на почвената повърхност, особено при засушаване, загубите от изпаряване могат да бъдат много големи. Карбамидът има по-бавен ефект, което кара растението да остане по-дълго зелено и води до по-висока влажност на зърното (до 2%) по време на прибиране на реколтата.Нашата препоръка:


15 кг/дка NAC 27 N с окопаването

10 кг/дка AN 34,4 N с окопаването


Препоръчителните
количества са ориентировъчни и трябва да бъдат адаптирани към конкретните условия.Нашите продукти: