ЗАЩО Е ВАЖНО ЕСЕННОТО ТОРЕНЕ НА ПШЕНИЦАТА С NPK

В почвата фосфорът и калият често присъстват в труднодостъпна за растенията форма, затова се препоръчва да се внесат под формата на торове, за да се осигурят необходимите хранителни вещества незабавно достъпни за растенията.


Ефективното усвояване на азот (N) от растенията се обуславя от адекватното снабдяване с фосфор (P) в почвата.


От своя страна недостатъчното хранене с калий, води до неефективно използване на азота и фосфора от растенията.


Калият (K) има важна роля за регулирането на дейността на устицата, като по този начин повишава устойчивостта на стрес, липса на вода и помага на растенията да преодолеят по-лесно стреса от ниските температури през зимата.


Сяра (S): растенията се нуждаят от сяра за образуването на хлорофил и фотосинтезата, както и за образуването на протеини.


От всички култури, пшеницата реагира най-добре на храненето с азот, който играе много важна роля при формирането на вегетативната маса на пшеницата, особено в началото на братене и удължаване на стъблото.ЗАЩО Е ВАЖНО ЕСЕННОТО ТОРЕНЕ НА ПШЕНИЦАТА С NPK related desktop image ЗАЩО Е ВАЖНО ЕСЕННОТО ТОРЕНЕ НА ПШЕНИЦАТА С NPK related tablet image ЗАЩО Е ВАЖНО ЕСЕННОТО ТОРЕНЕ НА ПШЕНИЦАТА С NPK related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Нашата препоръка

COMPLEX 15/15/15 +8SО3+Zn в доза 20 - 25 кг/дка


COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn в доза 15 - 20 кг/дка при почви добре запасени с калий