Важността на фосфора и калия за пшеницата

Година: 2021 / 2022


Култура: Зимна пшеница


Местоположения: с. Аспарухово, с. Калчево и с. Яздач


Продукти: NAC 27 N,  COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn (NPK)


Цел на опита:


Оценка на важността на торенето с P, K при зимна пшеница.Торене:


Есенно торене:


Вариант 2 - 11 кг/дка NAC 27 N


Вариант 3 - 20 кг/дка COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn


Пролетно торене:


Разделяне на общата доза на азота - 7 кг/дка (първо пролетно торене) + 7 кг/дка (второ пролетно торене) кг/дка при двата варианта


Обща доза на азота - 16,5 кг/дка N 


Торене със сяра направено през есента с NPK.


Резултат


По-високи добиви се получиха при вариант 3 наторен с NPK + S през есента в сравнение с едностранното торене с азот (NAC 27 N),  което показва важността както на фосфора, така и на калия за развитието на пшеницата.Важността на фосфора и калия за пшеницата related desktop image Важността на фосфора и калия за пшеницата related tablet image Важността на фосфора и калия за пшеницата related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow