Висок добив от рапица с NPK

Година: 2021 / 2022

Култура: Зимна рапица

Местоположения: гр. Летница и с. Отец Кирилово


Продукти: NAC 27 N, COMPLEX 20/20 +8SO3+Zn (NP), COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn (NPK)


Цел на опита:

Оценка на важността на торенето с P, K при зимна рапица.


Торене:

Есенно торене:

Вариант 2 - 18,5 кг/дка NAC 27 N

Вариант 3 - 22 кг/дка COMPLEX 20/20 +8SO3+Zn

Вариант 4 - 30 кг/дка COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn

Обща доза на азота - 16,5 кг/дка N при всички всички варианти


Разделяне на общата доза N - 4,5 кг/дка (есен) + 7 кг/дка (първо пролетно торене) + 5 кг/дка (второ пролетно торене) кг/дка


Торене със сяра направено през есента с NP и NPK.


Резултат


По-високи добиви се получиха при вариантите наторени с NP + S и NPK + S в сравнение с едностранното торене с азот (NAC 27 N).

Най-висок добив се получи при варианта наторен с NPK през есента, което показва важността както на фосфора, така и на калия за развитието на рапицата и получаването на по-високи добиви.


Висок добив от рапица с NPK related desktop image Висок добив от рапица с NPK related tablet image Висок добив от рапица с NPK related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow