Търся

тор

, съдържащ

хранителен елемент

за

култура

Търсене

Торене на рапицата през есента

ОСИГУРЯВАНЕТО НА ДОСТАТЪЧНО ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА ПРЕЗ ЕСЕНТА ЩЕ СЕ ОТПЛАТИ С ДОБЪР ДОБИВ

Рапицата е култура, която има високи изисквания към храненето. Осигуряването на достатъчно хранителни вещества дава силен старт на растенията през есента и е от ключово значение за постигане на висок добив. Основните хранителни елементи – азот, фосфор и калий трябва да се внесат с есенното торене, за да се постигне максимален добив и печалба.Ако растенията получат балансирано хранене в ранните фази на растеж, те посрещат зимата с добре развито стъбло и коренова система, което е важен етап за постигане на по-висок добив.


Трябва да се обърне внимание какво количество азот се внася при есенното торене. Оптималната доза на азота не трябва да надхвърля 3-4 кг на декар, което е достатъчно за растението да развие 8-12 листа преди встъпване в зимуване. Твърде голямото количество азот води до прекомерно развитие на растенията, полягане и до намаляване на устойчивостта им към ниски температури, към поява на болести и неприятели.


Фосфорът е важен за развитието на корените и развитието на растенията и е изключително необходим в ранните етапи на растеж.


Калият осигурява оптимален воден режим на растенията и повишава устойчивостта на стрес. 

Фосфорът и калият традиционно се внасят през есента. Използването на NPK торове, съдържащи водоразтворими хранителни елементи е най-ефективният начин за осигуряване на хранителни вещества, които са незабавно налични за културата.


Другият важен хранителен елемент за рапицата (освен N, P и K), е сярата. Растенията се нуждаят от около 3-4 кг/дка като чисто активно вещество. Сярата е необходима за синтеза на масло и хлорофил. Дефицитът на сяра може да настъпи през есента, което подчертава значението на ранното прилагане или заедно с азота в началото на вегетацията през пролетта.


NPK торовете на Borealis L.A.T съдържат сяра, което улеснява балансираното хранене за оптимален старт през есента.

Нашата препоръка:

  • COMPLEX 15/15/15+7SО3 + Zn в доза 25-30 кг/дка
  • COMPLEX 14/10/20+10SО3 в доза 25-30 кг/дка