Изисквания на слънчогледа към хранителни вещества

ДА ПОЛОЖИМ ОСНОВИТЕ ЗА ВИСОК ДОБИВ СЕГА! 

Слънчогледът се отличава със силно развита коренова система, което го прави много взискателен към хранителните вещества. От друга страна, поради развитите корени, слънчогледа поема от почвата хранителни вещества, които не са достъпни за други полски култури. Слънчогледът, като всички маслодайни култури, се нуждае от съответното хранене с фосфор като допълнение към храненето с азот. 

Слънчогледът реагира добре на азотно торене. При недостиг на азот растенията изостават в растежа, формират дребни съцветия и малък брой семена. От друга страна високите нива на азот могат да доведат до прекомерен вегетативен растеж, понижаване на устойчивостта на растенията към заболявания, забавяне на узряването, намалена масленост и влошено качество семената, включително по-малко съдържание на протеин и олеинова киселина. Доброто фосфорно хранене увеличава добива и масленото съдържание на семената. Калият повишава абсолютната маса и мас­леността на семената. Освен това и сярата не трябва да се подценява.


Нашата препоръка:

Нашата препоръка е да се внасят комплексни минерални торове съдържащи основните хранителни елементи в една гранула – азот, фосфор, калий, допълнително обогатени със сяра. 


COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn в доза 25 кг / дка

COMPLEX 14/10/20 +10SO3 в доза 25 кг / дка

COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn  в доза 20 кг / дка

Изисквания на слънчогледа към хранителни вещества related desktop image Изисквания на слънчогледа към хранителни вещества related tablet image Изисквания на слънчогледа към хранителни вещества related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow