Търся

тор

, съдържащ

хранителен елемент

за

култура

Търсене

Основно торене на пшеницата

Периодът на храненето на пшеницата продължава около 80 дни през есента и около 120 дни след вдигане на снежната покривка. Когато културата е засята в оптималeн срок, с наличие на подходяща влажност и оптимално торене, пшеницата образува от 2 до 3 братя още през есента. Братенето на пшеницата продължава и през пролетта, но есенните братя са по-продуктивни от пролетните. Затова правилното торене в началото на вегетацията през есента, е изключително важно за увеличаване на потенциала за добив. 


Леснодостъпният за растението фосфор спомага за по-доброто вкореняване, а снабдяването с калий спомага за натрупването на въглехидрати и засилва зимоустойчивостта на пшеницата. От друга страна, засиленото азотно торене през есента влияе отрицателно върху натрупването на въглехидрати и върху зимоустойчивостта на растенията. Следователно, трябва да се обърне внимание на доброто фосфорно-калиево торене през есента и на азотното торене през пролетта. 


Друг важен елемент, който не трябва да се забравя е сярата. Сярата е градивен елемент на протеина и ключова съставка при образуването на хлорофил. Само адекватното торене със сяра осигурява ефективното използване на азота, оптимален добив и съдържание на протеини. 


NPK торовете на Borealis L.A.T съдържат сяра, което улеснява балансираното хранене за оптимален старт през есента.