БАЛАНСИРАНО ТОРЕНЕ НА ЦАРЕВИЦАТА


Царевицата се отличава с високи изисквания към хранителните елементи. Един от най-важните фактори, влияещи на растежа и развитието на царевичните растения е торенето.


В ранните етапи на вегетацията царевицата има слабо развита коренова система.  


За да се осигури адекватно снабдяване с хранителни вещества за младите растения най-голямото количество хранителни вещества се внасят преди сеитбата с основното торене на царевицата. Тя се нуждае от най-много хранителни вещества във фазите от издължаване на стъблото до края на изметляване. 


За да се осигури кълняемост на семената и бързо поникване, е важно сеитбата да започне, когато температурата на почвата достигне 8-10 ° C и има тенденция да се увеличава.


В ранните фази на развитие е особено важно царевицата да има на разположение основните хранителни вещества - фосфор и калий.  


Балансирано наторената царевица е по-устойчива на засушаване


Осигуряването на хранителни вещества в оптимални количества чрез торене е от съществено значение за повишаване на устойчивостта на растенията към стресови условия и за получаване на високи добиви. Растенията, отглеждани на почви, добре снабдени с хранителни вещества, могат да понесат много по-добре стреса, причинен от суша, особено в случая на царевица, чийто вегетационен период обхваща предимно летните месеци, основното торене с NPK торове е от съществено значение. 


За формиране на добив от 100 кг зърно царевичните растения извличат от почвата и натрупват във вегетативната част и зърното 2,4–3,0 кг N, 1,0–1,2 кг Р2О5, 2,5–3,0 кг К2О.

БАЛАНСИРАНО ТОРЕНЕ НА ЦАРЕВИЦАТА related desktop image БАЛАНСИРАНО ТОРЕНЕ НА ЦАРЕВИЦАТА related tablet image БАЛАНСИРАНО ТОРЕНЕ НА ЦАРЕВИЦАТА related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Нашата препоръка


Нашата препоръка е да се използват висококачествени NPK торове за предсеитбено торене и калциево-амониев нитрат (NAC 27 N) за подхранване във фаза 4ти лист.


COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn в доза 20 – 40 кг/дка


COMPLEX 20/20 +8SO3+Zn в доза 15 – 30 кг/дка