NPK + АЗОТ: УСПЕШНА СТРАТЕГИЯ В ТОРЕНЕТО НА ЦАРЕВИЦАТА

Царевицата се отличава с високи изисквания към хранителните елементи. Един от най-важните фактори, влияещи на растежа и развитието на царевичните растения е торенето.


В ранните етапи на вегетацията царевицата има слабо развита коренова система.  


За да се осигури адекватно снабдяване с хранителни вещества за младите растения най-голямото количество хранителни вещества се внасят преди сеитбата с основното торене на царевицата. Тя се нуждае от най-много хранителни вещества във фазите от издължаване на стъблото до края на изметляване. 


За да се осигури кълняемост на семената и бързо поникване, е важно сеитбата да започне, когато температурата на почвата достигне 8-10 ° C и има тенденция да се увеличава.


В ранните фази на развитие е особено важно царевицата да има на разположение основните хранителни вещества - фосфор и калий.  


Осигуряването на хранителни вещества в оптимални количества чрез торене е от съществено значение за повишаване на устойчивостта на растенията към стресови условия и за получаване на високи добиви. Растенията, отглеждани на почви, добре снабдени с хранителни вещества, могат да понесат много по-добре стреса, причинен от липсата на валежи, особено в случая на царевица, чийто вегетационен период обхваща предимно летните месеци, основното торене с NPK торове е от съществено значение. 


NPK + АЗОТ: УСПЕШНА СТРАТЕГИЯ В ТОРЕНЕТО НА ЦАРЕВИЦАТА related desktop image NPK + АЗОТ: УСПЕШНА СТРАТЕГИЯ В ТОРЕНЕТО НА ЦАРЕВИЦАТА related tablet image NPK + АЗОТ: УСПЕШНА СТРАТЕГИЯ В ТОРЕНЕТО НА ЦАРЕВИЦАТА related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Азотът е важен не само за изграждането на вегетативната маса, но има и важна роля в периода от цъфтежа до пълното узряване. При благоприятно торене с азот цъфтежът започва по-рано.


Заедно с азота царевицата реагира особено добре на фосфорно торене. Нуждата на царевицата от фосфор е по-голяма в началните етапи на развитието и при цъфтежа. Ранното приложение на фосфор е необходимо за доброто развитие на корена.


Фосфорът е слабо подвижен в почвата и трябва да е наличен в достатъчна концентрация в почвения разтвор около кореновата зона, за да се гарантира, че той се абсорбира от корена. Ако снабдяването с фосфор е недостатъчно, царевицата показва симптоми на дефицит в ранните фази на развитие (вижте снимката).

Признаците на недостиг на фосфор са тъмно зелени листа с червено-виолетови краища. Растенията и корените забавят своето развитие.

Калият е особено важен за почви, където запасеността с този елемент е по-ниска, а също и в сухи райони. Този хранителен елемент играе решаваща роля в регулирането на водния режим на растението и по този начин влияе и върху издръжливостта му на суша. Добре снабдените с калий растения понасят по-добре липсата на вода и са по-устойчиви на други стресови фактори.Нашата препоръка за предсеитбено торене на царевицата:


Основното торене с NPK торове и поддържането на добро ниво на K в почвата е задължително. Нашата препоръка е да се използват висококачествени торове от тип NPK като COMPLEX 15/15/15 + 7SO3+Zn . За да се избегне временен дефицит на фосфор (P), препоръчваме КОМПЛЕКС 20/20 + 7SO3+Zn като стартов тор. Азотните торове, които съдържат азот в нитратна форма като калциево амониев нитрат - NAC 27 N - са по-ефективни и по-екологични.


COMPLEX 15/15/15 +7SO3+Zn в доза 20 – 40 кг/дка


COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn в доза 15 – 30 кг/дка

NPK + АЗОТ: УСПЕШНА СТРАТЕГИЯ В ТОРЕНЕТО НА ЦАРЕВИЦАТА related desktop image NPK + АЗОТ: УСПЕШНА СТРАТЕГИЯ В ТОРЕНЕТО НА ЦАРЕВИЦАТА related tablet image NPK + АЗОТ: УСПЕШНА СТРАТЕГИЯ В ТОРЕНЕТО НА ЦАРЕВИЦАТА related mobile image
Снимка: IPNI
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow