Търся

тор

, съдържащ

хранителен елемент

за

култура

Търсене

Балансираното торене на царевицата е предпоставка за високи добиви

Царевицата се отличава с високи изисквания към хранителните елементи. Един от най-важните фактори, влияещи на растежа и развитието на царевичните растения е торенето.


Царевицата има дълъг вегетационен период и е способна да усвоява хранителни вещества от почвата в продължение на целия си жизнен цикъл. Характерно за царевицата е бавния растеж на културата в началните етапи и слабо развита коренова система.


В ранните фази на развитие е особено важно царевицата да има на разположение основните хранителни вещества - фосфор и калий. За да се осигури адекватно снабдяване с хранителни вещества за младите растения най-голямото количество хранителни вещества се внасят преди сеитбата с основното торене на царевицата. Тя се нуждае от най-много хранителни вещества във фазите от издължаване на стъблото до края на изметляване.


Балансираното торене на царевицата е предпоставка за високи добиви related desktop image Балансираното торене на царевицата е предпоставка за високи добиви related tablet image Балансираното торене на царевицата е предпоставка за високи добиви related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Азотът е важен не само за изграждането на вегетативната маса, но има и важна роля в периода от цъфтежа до пълното узряване. При благоприятно торене с азот цъфтежът започва по-рано.


Заедно с азота царевицата реагира особено добре на фосфорно торене. Нуждата на царевицата от фосфор е по-голяма в началните етапи на развитието и при цъфтежа. Ранното приложение на фосфор е необходимо за доброто развитие на корена.


Фосфорът е слабо подвижен в почвата и трябва да е наличен в достатъчна концентрация в почвения разтвор около кореновата зона, за да се гарантира, че той се абсорбира от корена. Ако снабдяването с фосфор е недостатъчно, царевицата показва симптоми на дефицит в ранните фази на развитие (вижте снимката по-горе).

Признаците на недостиг на фосфор са тъмно зелени листа с червено-виолетови краища. Растенията и корените забавят своето развитие.

Калият е особено важен за почви, където запасеността с този елемент е по-ниска, а също и в сухи райони. Този хранителен елемент играе решаваща роля в регулирането на водния режим на растението и по този начин влияе и върху издръжливостта му на суша. Добре снабдените с калий растения понасят по-добре липсата на вода и са по-устойчиви на други стресови фактори.Нашата препоръка за предсеитбено торене на царевицата:


COMPLEX 15/15/15 +7SO3+Zn в доза 20 – 40 кг/дка


COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn в доза 15 – 30 кг/дка