След зимата есенниците са "гладни" за азот!

Пролетното подхранване на есенниците е едно от най-важните мероприятия и зависи от фазата на развитие на културата и почвено-климатичните условия. За да бъде това успешно, трябва да разгледаме следните аспекти:

  • Правилната настройка на торачката
  • Избор на тор с много добри физични и химични качества
  • Правилният избор на азотен тор


НАШАТА ПРЕПОРЪКА

  • Нитратният азот е най-достъпна за растенията азотна форма.
  • Нитратът улеснява усвояването на катиони като K +, Ca2 + и Mg2 +
  • Растенията задоволяват над 90% от нуждите си от азот в нитратна форма (NO3).
  • Нитратният азот има бърз ефект, което е от съществено значение особено след зимния период.
  • Няма загуби от изпаряването на амоняка.
  • Нашата препоръка е да се използват азотни торове, съдържащи азот в нитратна форма (NO3).


След зимата есенниците са "гладни" за азот! related desktop image След зимата есенниците са "гладни" за азот! related tablet image След зимата есенниците са "гладни" за азот! related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow