Етика

Посветеността на това да правим бизнес по най-високите етични стандарти е здраво вкоренена в основните ценности на компанията: Responsible, Respect, Exceed and Nimblicity™ (Отговорност, Уважение, Превъзходство и Гъвкавост™) – това са движещите сили на всички наши действия.

От нашите служители се очаква да:


• Бъдат отговорни за своите действия и за поддържане на най-високите стандарти на етично поведение по всяко време.

• Уважават човешките права и многообразието в рамките на компанията, както и да поддържат най-високи етични принципи с нашите бизнес партньори и във всички общности, с които работим.

• Надхвърлят предвиденото по закон и нормативи, за да постигнат даже още по-високи стандарти на бизнес поведение.

• Да притежават находчивост и гъвкавост™, за постигане на съвършенство в бизнес поведението си.


Посветеността на нашите служители в етиката надхвърля общоприетите рамки. Доставчиците, подизпълнителите и дистрибуторите са задължени да се съобразяват с високите етични принципи, които са описани в етичната политика на Borealis и са неразделна част в договорите ни с трети страни. Етичната политика на Borealis обхваща широк спектър от теми, включително стандарти за човешките права, как да се справяме с конфликт на интереси, как да се избягват подкупите, както и общите принципи на конкуриране на компанията. Насоките са достъпни на различни езици и могат да бъдат изтеглени. За по-подробна информация относно етиката посетете нашатакорпоративна уебстраница.

Етика related desktop image Етика related tablet image Етика related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow