Търся

тор

, съдържащ

хранителен елемент

за

култура

Търсене

Етика

Посветеността на това да правим бизнес по най-високите етични стандарти е здраво вкоренена в основните ценности на компанията: Responsible, Respect, Exceed and Nimblicity™ (Отговорност, Уважение, Превъзходство и Гъвкавост™) – това са движещите сили на всички наши действия.

От нашите служители се очаква да:


• Бъдат отговорни за своите действия и за поддържане на най-високите стандарти на етично поведение по всяко време.

• Уважават човешките права и многообразието в рамките на компанията, както и да поддържат най-високи етични принципи с нашите бизнес партньори и във всички общности, с които работим.

• Надхвърлят предвиденото по закон и нормативи, за да постигнат даже още по-високи стандарти на бизнес поведение.

• Да притежават находчивост и гъвкавост™, за постигане на съвършенство в бизнес поведението си.


Посветеността на нашите служители в етиката надхвърля общоприетите рамки. Доставчиците, подизпълнителите и дистрибуторите са задължени да се съобразяват с високите етични принципи, които са описани в етичната политика на Borealis и са неразделна част в договорите ни с трети страни. Етичната политика на Borealis обхваща широк спектър от теми, включително стандарти за човешките права, как да се справяме с конфликт на интереси, как да се избягват подкупите, както и общите принципи на конкуриране на компанията. Насоките са достъпни на различни езици и могат да бъдат изтеглени. За по-подробна информация относно етиката посетете нашатакорпоративна уебстраница.