ИНИЦИАТИВА „МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОРОВЕТЕ“

Торовете DAN (Директно достъпен азот) са базирани на нитрат и амоняк, като обединяват преимуществата на двете най-прости форми на реактивен азот, който е директно достъпен за растенията. Стимулирането на този ефикасен източник за изхранване на растенията е инициатива на Fertilizers Europe, като с подкрепата на Borealis L.A.T., торовете DAN помагат на земеделците да увеличат производството на храни и енергия по един ефикасен и ефективен по отношение на околната среда начин.

Изтеглете тук брошурата на различни езици на Fertilizers Europe´s за торовете DAN.