Компания

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?

Borealis L.A.T е член на групата Borealis. Неговите предприятия за производство на торове са разположени в сърцето на важните селскостопански райони в Австрия, Франция, Холандия и Белгия. Компанията доставя около четири милиона тона торове чрез дистрибуторската мрежа на Borealis L.A.T в Европа, от Атлантическия океан до Черно море. Със своите над 60 склада с капацитет за съхранение от над 700 хиляди тона, Borealis L.A.T остава близо до селските стопани и търговските посредници в цяла Европа. Ние предлагаме голям асортимент от торове, включващи азотни, комплексни NPK и специализирани торове с различни формулации, състоящи се от макро- и микроелементи, както и олигоелементи. В допълнение към нашето портфолио, осигуряваме и решения за околната среда в бизнеса с технически азот.


Компанията Borealis L.A.T е с ясна амбиция и стратегия за последващия си растеж и развитие през следващите години. Ние инвестираме в нашите обекти и активи, за да увеличим до максимум тяхната оперативност, енергийна ефективност и екологичната ефикасност. Тези усилия са посветени на разширяването на продуктовото ни портфолиото и услуги, както и на нашето присъствие на пазара. Направете Borealis L.A.T Ваш партньор!

Компания related desktop image Компания related tablet image Компания related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow