Търся

тор

, съдържащ

хранителен елемент

за

култура

Търсене

Компания

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?

Borealis L.A.T е член на групата Borealis. Неговите предприятия за производство на торове са разположени в сърцето на важните селскостопански райони в Австрия, Франция, Холандия и Белгия. Компанията доставя около четири милиона тона торове чрез дистрибуторската мрежа на Borealis L.A.T в Европа, от Атлантическия океан до Черно море. Със своите над 60 склада с капацитет за съхранение от над 700 хиляди тона, Borealis L.A.T остава близо до селските стопани и търговските посредници в цяла Европа. Ние предлагаме голям асортимент от торове, включващи азотни, комплексни NPK и специализирани торове с различни формулации, състоящи се от макро- и микроелементи, както и олигоелементи. В допълнение към нашето портфолио, осигуряваме и решения за околната среда в бизнеса с технически азот.


Компанията Borealis L.A.T е с ясна амбиция и стратегия за последващия си растеж и развитие през следващите години. Ние инвестираме в нашите обекти и активи, за да увеличим до максимум тяхната оперативност, енергийна ефективност и екологичната ефикасност. Тези усилия са посветени на разширяването на продуктовото ни портфолиото и услуги, както и на нашето присъствие на пазара. Направете Borealis L.A.T Ваш партньор!