КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИТЕ

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И СЕРТИФИКАТИ

В Borealis вярваме, че качеството и удовлетвореността на клиентите са отговорност на всички служители. Наред с нашия ангажимент за качествена работа и сътрудничество помежду ни, добре развитите ни системи за управление поддържат високите ни стандарти на работа. Отделът по качеството отговаря за интегрираната система за управление на документи и осигурява достъп, периодични прегледи и актуализации на всички документи. Промените се осъществяват след официално одобрение. Централният офис и производствените предприятия на Бореалис отговарят на стандартите на ISO9001, ISO14001 и ISO50001. В зависимост от приложението на продукта или законовите изисквания, Бореалис Линц е допълнително сертифициран съгласно OHSAS18001 и FAMI QS.

Като компания членка на Fertilizer Europe, Borealis е изцяло ангажирана с Програмата за отговорно управление на продуктите на торовите компании чрез сертифициране управлението на продуктите от Fertilizer Europe. Тя се отнася за торовите компании. В програмата са уточнени най-добрите практики за управление на безопасността, здравето, околната среда и сигурността при доставката на материали за торове. Също така са уточнени и тези при производството и съхранението на торове, както и във веригата за доставки до земеделския производител. Тя обхваща минералните торове, техните суровини и междинните им продукти, като отчита целия жизнен цикъл на продукта - от разработването му до неговото приложение. Програмата за управление на качеството на продукцията на Fertilizers Europe квалифицира успешно завършилите я компании. Те получават най-високото ниво програми за качество на продукцията, установено от глобалната Международна асоциация на производителите на торове. Нейното внедряване се потвърждава чрез периодични проверки от трети страни. Тези проверки се организират от Fertilizers Europe.

Вижте повече за качеството на нашите продукти и изтеглете сертификат от тук.

КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИТЕ related desktop image КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИТЕ related tablet image КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИТЕ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow